BPH-kommittén

Kontaktperson i styrelsen:    Agnes Thorlaksdottir
BPH - ansvariga

Kerstin Malm

Lena Olsson

Läs mer här  https://sdhk.net/avel/bph
  Skriftlig kontakt med ansvarig kommitté/arbetsgrupp och rasklubb diarieförs hos SDHKs sekreterare. Ansvar för kontakt ligger både hos SDHK och rasklubben.