Domarkommittén

Sammankallander:    

Hör under utställningskommittén

 Mål:  

Att säkerställa det finns förslag på exteriördomare till SDHKs utställningar.

 Presentation:  

Kommittén består av flera personer med lång erfarenhet av organisera utställningar samt göra förslag på domarlistor. Kommittén ska ha årlig kontakt med rasklubbar för inhämtande av domarförslag som har tillräcklig bredd för att döma andra raser vid SDHKs utställning. Kommittén lägger förslag till SDHKs styrelse som avgör vilka domare som ska bjudas in till specialklubbens utställningar.

  Skriftlig kontakt med ansvarig kommitté/arbetsgrupp och rasklubb diarieförs hos SDHKs sekreterare. Ansvar för kontakt ligger både hos SDHK och rasklubben.