Påminnelse angående avskaffande av inteckningskort

Vi vill påminna om att SDHK har avskaffat inteckningkorten på våra utställningar. Det finns priser att välja istället, men de måste hämtas ut på utställningen där de vunnits.