Pekingese Logen

SDHK beklagar djupt att Pekingese Logen per 1 januari 2019 inte längre är en ansluten rasklubb inom specialklubben SDHK.

Enligt Svenska kennelklubbens (SKK) Centralstyrelse (CS) protokoll daterat 2018-12-03 gäller följande:

* CS återtar delegationen för rasen Pekingese från SDHK, gäller från 1 januari 2019 tills vidare

* SKK Avelskommitté blir ansvarig för rasen i frågor som rör avel

* SKK Domarkommitté blir ansvarig för domarkompendier och frågor som rör domare etc.

* Pekingese Logen får inte delta på SDHKs utställningar från 1 januari 2019 och tills vidare.

* SKK Föreningskommitté  blir ansvarig specialklubb.

Det är SDHK's önskan att Pekinges Logen kan åter finnas med i SDHK någon gång i framtiden.