SDHK Fullmäktige 2021

SDHKs fullmäktige kommer gå av stapeln den 10 april 2021, mötesform och eventuell fysisk plats kommer meddelas senare.
 
Motioner till fullmäktige ska vara styrelsen - undertecknade - tillhanda senast  6 veckor före fullmäktige, alltså den 26 februari.