Angående utvecklingen i Nederländerna

Svenska Dvärghundsklubben har med bestörtning följt händelseutvecklingen i Nederländerna under det senaste året. Det besked som kom den 18 maj gällande registreringsförbud för 12 raser (av vilka flera finns i vår klubb) är ett dråpslag för nederländska uppfödare av dessa raser, men det är också en varningsklocka för alla uppfödare av rashundar runt om i världen.
SDHK sällar sig till de rasklubbar och kennelklubbar världen runt som tar starkt avstånd från Nederländernas syn på avel av våra raser och vi ifrågasätter hur en till FCI ansluten kennelklubb kan neka registrering av renrasiga hundar som följer gällande rasstandard.
Vi är tacksamma för den tydliga hållning FCIs ordförande Tamás Jakkel visar i det öppna brev som publicerats på internet 20 maj 2020. Vi har också i en skrivelse efterfrågat SKKs inställning till registrering i Sverige av hundar födda i Nederländerna, då det föreligger uppgifter om blandrashundar som registrerats som renrasiga.
Vi uppmanar våra rasklubbar och våra uppfödare att fortsätta arbeta för sund och ansvarsfull hundavel med målet att föda upp friska hundar som följer gällande rasstandard.
Att bedriva hundavel är att förvalta ett kulturarv, att vårda det som generationer av uppfödare före oss har lagt grunden till.
SDHK förutsätter att samtliga raser även i framtiden ska respekteras och värdesättas, och att gällande rasstandard ska vara rättesnöre för hur de hundar vi föder upp ska se ut.

Holland Engelska