Nyheter

Utställningar 2022!

Anmälningar

Glädjande nyheter. Anmälan är nu öppen till Eskilstuna och Ronneby dit alla våra rasklubbar, inklusive Boston terrier som ansluter 1 juli, kan anmäla. De övriga utställningarna kommer att öppnas upp i närtid.

Hur du anmäler till SDHKs utställningar kan du läsa i den här Lathunden.

Milersättning

SDHKs styrelse har beslutat att anta SKKs höjda milersättning för funktionärer på våra utställningar under 2022.

Ordförandens rader

Ordförandens rader finns på följande länk:

Ordförandens rader mars 2022