SDHK utställningar 2020

Lidköping 2020-05-02 - inställld
Hässleholm 2020-05-23 - inställd
Luleå 2020-05-30 inställd
Norrköping 2020-06-06
Vänersborg 2020-06-14
Västerås 2020-07-18
Askersund 2020-08-09
Högbo 2020-09-06
Tågarp 2020-09-13
Timrå 2020-10-11

Vi avvaktar länsklubbarnas beslut gällande de övriga utställningarna.