Visa artiklar via tagg: Ordförandes rader

söndag, 10 januari 2021 05:52

Ordförandens rader!

Till att börja med så vill jag önska alla SDHK´s rasklubbars medlemmar ett Gott Nytt År, en God Fortsättning och välkomna till SDHK´s bloggsida.

Detta blir mina första rader på bloggsidan och tanken är att mina rader fortsättningsvis kommer att läggas ut här.

Som det har varit fram tills nu så har ordförandens rader tyvärr inte nått alla rasklubbars medlemmar då en del rasklubbar pga ekonomiska skäl inte kunnat ha en egen rasklubbstidning. Ett huvudsakligt mål för SDHK är att vi skall finnas till för alla medlemmar och inte bara för medlemmar som tillhör en rasklubb med egen tidning.

Det gånga året blev ju inte riktigt vad vi hade förväntat oss. Med ett vaccin mot covid-19 inom räckhåll så kan vi nog med viss tillförsikt se fram mot 2021 och hoppas att det som SDHK och rasklubbarna planerat går att genomföra.

Arbetet i SDHK styrelse fortgår oförtrutet för att vi skall kunna få ett välfungerande och framgångsrikt 2021.

AGRIA brukar varje år bidraga med ett ekonomiskt bidrag till SDHK. Pengar som bl.a. skall gå   till priser till våra utställningar och till medlemsbefrämjande åtgärder.

Då 2020 blev som det blev med inställda utställningar och att rasklubbarna fått vidkännas en stram ekonomi så fattade SDHK styrelse beslut om att dela ut AGRIA bidraget för 2020 till rasklubbarna som ett pandemibidrag. Styrelsens förhoppning är att rasklubbarna använder detta pandemibidrag på ett sätt gynnar klubbarnas medlemmar.

Med dessa mina första rader för i år så önskar jag Er alla god fortsättning på 2021 och kanske ses vi på någon utställning.

Lars Olof Carlén

Ordförande SDHK  

Publicerad i Nyheter