RAS - Rasspecifika Avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras.

De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.
Klicka in dig på den hundras här nedan som du är intresserad av och läs RAS-anvisningarna (pdf) som gäller för just den rasen. Det kan ge dig ett hum om vad du ska tänka på när du väljer valp inom en speciell ras.

Länkarna går till SKK, som fastställer RAS för samtliga raser i Sverige.

Bichon Havanais Bicon Frisé
Bolognese Chihuahua
Chinese Crested Dog Coton de Tuleár
Fransk Bulldogg Griffon Belge
Griffon Bruxellois Japanese Chin
King Charles Spaniel Löwchen
Malteser Mops
Papillon Phalène
Pekingese Petit Brabancon
Pratsky Krysarik Russkaya Tsvetnaya Bolonka 
Russkiy Toy