Ordförandens rader december 2021

Efter en hektisk höst kommer här några rader.

Hösten har varit full med aktiviteter, möten och framför allt planering inför framtiden.

Utställningssäsongen, som i början kom av sig på grund av pandemin, utmynnande i vart fall i några genomförda utställningar. Det känns roligt att verksamheten har börjat komma igång igen. Vi får verkligen hoppas att nästa år blir som vi tänkt oss.

Två stora möten har genomförts under hösten. Dels har vi genomfört ett andra möte med flera inbjudna specialklubbar där SDHK står som initiativtagare. Vi har fortsatt det sedan tidigare uppstartade samarbetet med andra specialklubbar. Samarbetet har fallit i god jord och vi hoppas att det skall fortsätta framöver med ännu fler anslutna specialklubbar. Tanken är att vi skall ta upp allehanda frågor som berör specialklubbarna.

Nästa stora och kanske det viktigaste mötet under året var SKK fullmäktige som denna gång avhölls i Göteborg.

Det var ett händelserikt fullmäktigemöte.

Förutom ett några rejäla klavertramp i talarstolen från ett par avgående CS delegater så flöt fullmäktigemötet på väldigt smidigt.

Förutom att SKK nye VD presenterade sig så valde fullmäktige att utse ny ordförande för de kommande fyra åren.

SDHK var den i särklass den största motionären. Tyvärr fick vi inte gehör för alla våra motioner. Några bifölls dock.

Det mest positiva var nog ändå att SDHK vice ordförande Sara Nordin blev invald som suppleant i CS.

Detta tror jag bådar gott för SDHK´s raser inte minst för de brachycefala raserna.

I övrigt flyter arbetet på som vanligt i styrelsen med planering inför vårt eget fullmäktige i vår, men även en genomgång av nya typstadgar för specialklubbar som ligger ute på remiss från SKK pågår.

Några styrelseledamöter har aviserat sin avgång i samband med SDHK fullmäktige så om Ni känner till någon eller några som vill lägga ner en del arbete i styrelsen så hör av Er till valberedningen.

Med dessa ord vill jag önska Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!!

Välkommen till Svenska Dvärghundsklubben
- en specialklubb under Svenska
Kennelklubben som genom sina arton rasklubbar innehar avelsansvaret för tjugotvå raser

 

Senaste uppdateringarna:

  • 2022-02-05 Information om Fullmäktige 2022 uppdaterad

 

 

Utställningar
Under knappen utställningar
ovan, kan du ta del av våra utställningar och resultat runt om i landet. 
Du kan dessutom använda vår online-anmälan till alla.

Söker du resultat
Peka på Utställningar här ovan. Här redovisas resultaten, alltid ihop med foton, från våra utställningar ute i landet.

Söker du en valp? 
Rasklubbarna hjälper dig att hitta din valp. Klicka på rasklubbar
i menyn ovan.

 

Medlemskap
När du löser medlemskap
i din rasklubb blir du automatisk medlem i SDHK.
Rasklubbarna hittar du här ovan.

 

facebook

 

 

 

 

Besök och bevaka gärna vår sida på Facebook.

 

instagram

Här hittar du Svenska Dvärghundsklubben på Instagram

 

 

 

Login Form