SDHKs utställningar

Utställningar 2018

Datum Ort Ringfördelning  Statistik  PM  
5 maj Moheda Ringfördelning   pm bildutst
12 maj Lidköping Ringfördelning    pm
26 maj Luleå Ringfördelning    pm
2 juni Norrköping Ringfördelning    pm
30 juni Borås Ringfördelning  Statistik pm
22 juli Västerås Ringfördelning   Statistik  pm
19 augusti Luleå Ringfördelning  Statistik  pm
2 september Sandviken Ringfördelning  Statistik  pm
23 september Tågarp  Ringfördelning Statistik pm
7 oktober Timrå Ringfördelning   Statistik  pm

 

Klicka här för att anmäla online

Klicka här för priser och klasser

 

Några viktiga dokument

 Lathund vid samarrangemang
Utst/Championatregler
Ansökan championat
Dopingregler
Regler Juniorhandling
Att delta på utställning
Regler, bedömn.ordning

 

 

Sponsor

lupus