Avel

SDHKs avelsverksamhet 2016
Har du frågor kontakta
oss:
klick Melissa Westergård
Avel o Hälsa
Tel: 0760-47 41 87
klick Lars Mossberg
Rasklubbsrådgivning
Tel: 0706-89 20 41

 

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben. 

RAS för SDHKs raser klicka >>

SKKs Hunddatabaser

Hunddata - här får du tillgång till SKKs databas över hundar registrerade sedan 1975

Avelsdata - uppfödarnas och klubbarnas verktyg för statistik, provparningar och övrig data om hundar registrerade från 1990